روز ملی گل و گیاه

روز ملی گل و گیاه

25 خرداد ماه ، روز ملی «گل» در كشور نامگذاری شده است. حضور گل و گیاه در فضای مسکونی بستر بسیار مناسبی برای آرامش روح و روان انسان ایجاد می کند و همه روان شناسان به تاثیر روانی گل بر انسان تاکید کرده اند. با انتشار این تصویر در شبکه های اجتماعی خود این روز را گرامی نگه بدارید

کد طرح: ۹۹۴۳۸۲

رنگ: سفید

تعداد استفاده: ۸

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل