روز جهانی خیریه

روز جهانی خیریه

14 شهریور (5 سپتامبر) توسط سازمان ملل متحد روز جهانی خیریه نام گذاری شده است که به این طریق نقش موسسات خیریه و همراهان آنان را در کاهش بحران های انسانی و کاهش درد و رنج مردمان نیازمند، گرامی می دارد

کد طرح: ۹۵۴۶۷۸

رنگ: قرمز

تعداد استفاده: ۱۴

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل