تصویر تبریک کریسمس

تصویر تبریک کریسمس

تصویر آماده به مناسبت تبریک کریسمس

کد طرح: ۹۳۱۲۷۷

رنگ: سفید

تعداد استفاده: ۱۲

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل