روز آمار و برنامه ریزی

روز آمار و برنامه ریزی

در جهان توسعه یافته امروز، هیچ برنامه توسعه ای بدون دستیابی به آمار صحیح قابل تحقق نیست و هرچه اعتماد میان مردم و مسئولان افزایش یابد، بی تردید مردم در ارائه اطلاعات صحیح به آمارگران، بیشتر دقت می کنند و دولت نیز بدون هیچ واهمه ای با شفافیت و با آیینه آمار، شرایط مختلف جامعه را تبیین می کند. یکم آبان ماه که در تقویم به نام روز ملی آمار و برنامه ریزی نامگذاری شده، اهمیت علم آمار را در شرایطی که ناگزیریم مسیر توسعه را برای ارتقا زندگی مردم طی کنیم، بار دیگر برای مردم و مسئولان یادآور می شود.

کد طرح: ۹۲۹۳۸۷

رنگ: آبی

تعداد استفاده: ۱۷

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل