روز دانشجو - 16 آذر

روز دانشجو - 16 آذر

تصویر شبکه اجتماعی روز دانشجو با المان های سردر دانشگاه تهران و تابلوی خیابان 16 شانزدهم آذر

کد طرح: ۸۹۹۴۳۱

رنگ: سفید

تعداد استفاده: ۱۲

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل