روز جهانی دست خط

روز جهانی دست خط

عکس مناسبت روز جهانی دست خط

کد طرح: ۸۳۵۶۱۷

رنگ: سفید

تعداد استفاده: ۱۳

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل