روز جهانی تلوزیون، بدون سیگنال

روز جهانی تلوزیون، بدون سیگنال

روز جهانی تلوزیون، بدون سیگنال، روز تلوزیون، No signal، color test signal، صفحه تست سیگنال

کد طرح: ۸۰۴۳۷۲

رنگ: خاکستری

تعداد استفاده: ۳

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل