روز جهانی معلولین

روز جهانی معلولین

روز جهانی معلولین معلول ویلچر مناسبت International Day of Disabled people

کد طرح: ۷۲۷۹۲۹

رنگ: آبی

تعداد استفاده: ۳

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل