توصیه های زلزله

توصیه های زلزله

با به اشتراک گذاشتن این توصیه‌ها، دوستان، نزدیکان و آشنايان خود را نسبت به خطرات احتمالی زلزله آگاه کنید.

کد طرح: ۷۲۴۴۵۶

رنگ: سفید

تعداد استفاده: ۴

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل