روز جهانی موز

روز جهانی موز

30 فروردین روز جهانی موز در سراسر دنیا محسوب می شود و در بیشتر کشور ها بخصوص در کشور های آمریکایی، دانش آموزان با خوردن موز و پوشیدن لباس هایی به شکل موز این روز را تبریک و با بیان توجه به استاندارد ظرف غذا این روز را جشن می گیرند.

کد طرح: ۶۶۸۲۹۷

رنگ: زرد

تعداد استفاده: ۴

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل