روز جهانی کلمه عبور

روز جهانی کلمه عبور

همه ی ما اطلاعات شخصی و محرمانه ای داریم که به وسیله کلمه های عبوری محافظت میشوند. ۵ مه روز جهانی کلمه عبور است که فرصت خوبی برای یادآوری این مورد و بدست آوردن اطلاعات جدیدی برای حفاظت هرچه بیشتر از اطلاعات شخصی و یا کاریمان.

کد طرح: ۶۴۷۲۷۵

رنگ: آبی

تعداد استفاده: ۱

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل