فروشنده بهترین فیلم خارجی اسکار

فروشنده بهترین فیلم خارجی اسکار

تصویر تبریک افتخار آفرینی فروشنده، بهترین فیلم خارجی اسکار

کد طرح: ۶۳۸۶۱۰

رنگ: مشکی

تعداد استفاده: ۱۲

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل