روز جهانی کودک

روز جهانی کودک

کودکان، آسیب پذیرترین گروه در هر جامعه هستند و از هیچ چیز آنان از جمله غذا، پوشاک و نیازهای دیگرشان نباید کاست. عدم توجه به وضعیت کودکان به علت مشکلات اقتصادی و کاستن بودجه‌هایی که شرایط زندگی و حیات کودکان را خدشه‌دار می‌سازد به امید اینکه اقتصاد آینده کشور تامین باشد نه توجیه و بازده اقتصادی دارد و نه حرکتی انسانی محسوب می‌شود. در سال 1986 دو تن ازدانش‌آموزان 9 ساله مدرسه آتاتوری در نیویورک با نگارش نامه‌ای از همه بچه‌های دنیا خواستند که با هم روزی را به صلح اختصاص دهند. در ایران، روز ۱۶ مهر (۸ اکتبر) به‌عنوان روز جهانی کودک جشن گرفته می‌شود.

کد طرح: ۶۱۲۹۰۲

رنگ: سبز

تعداد استفاده: ۱۰

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۱۰۰۰ در ۱۰۰۰ پیکسل