روز جهانی معماری

روز جهانی معماری

سازمان ملل متحد اولین دوشنبه ماه اکتبر را به عنوان روز جهانی اسکان بشر نامیده است. در همین راستا اتحادیه جهانی معماران این روز را به عنوان روز جهانی معماری انتخاب کرد.

کد طرح: ۵۹۵۸۷۷

رنگ: قهوه ای

تعداد استفاده: ۱۴

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل