تصویر کمپین حمایت از آسیب دیدگان پلاسکو

تصویر کمپین حمایت از آسیب دیدگان پلاسکو

تصویر کمپین حمایت از آسیب دیدگان پلاسکو با همکاری دونیت، رونگار، آواتک و انجمن ققنوس

کد طرح: ۵۳۱۷۹۹

رنگ: زرد

تعداد استفاده: ۴

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل