روز کوروش بزرگ

روز کوروش بزرگ

۷ آبان ماه مطابق با بیست و نهم اكتبر روز جهانی كوروش (سایرس دی) نام گذاری شده است كه این روز به مناسبت تكمیل تصرف امپراتوری بابل به دست ارتش ایران (اكتبر سال ۵۳۹ پیش از میلاد) و پایان دوران ستمگری در دنیای باستان برقرار شده است.

کد طرح: ۴۲۰۲۱۲

رنگ: قهوه ای

تعداد استفاده: ۳۳

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل