روز جهانی زبان چینی

روز جهانی زبان چینی

روز 20 آوریل برای ادای احترام به Cang Jie یی از افسانه های چینی و همچنین ترویج استفاده از طرف یونسکو به نام روز جهانی زبان چینی نام گذازی شد. اوایل در سال 2010 روز 12 نوامبر انتخاب شده بود که در سال 2011 به 20 آوریل تغییر داده شد

کد طرح: ۳۸۸۴۵۶

رنگ: نارنجی

تعداد استفاده: ۱

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل