روز جهانی حیوانات خانگی

روز جهانی حیوانات خانگی

دوست بی ریا،‌ همنشین مهربان، محافظ فدا کار، هم پا در ورزش، سرمایه اجتماعی و گاهی هم یادآور یک عزیز از دست رفته. بیشتر مردم حیوانات خانگی را بعنوان یک عضوی از خانواده پذیرفته اند و این موجودات دوست داشتنی در تمامی اوقات از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

کد طرح: ۳۴۳۲۷۷

رنگ: نارنجی

تعداد استفاده: ۱

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل