روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با تیزبینی حضرت امام خمینی (ره) پیش‌نویس قانون اساسی که پایه نظام جمهوری اسلامی ایران را بر آموزه ها و ارزش‌های حیات بخش اسلام به ویژه عدالت اجتماعی و جامعه توحیدی قرار داده، نگارش یافت و با تاکید آن حضرت انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی در 12 مرداد 1358 برگزار شد.

کد طرح: ۲۹۵۲۱۷

رنگ: سفید

تعداد استفاده: ۲۶

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل