روز جهانی بدون رژیم غذایی

روز جهانی بدون رژیم غذایی

روز جهانی بدون رژیم غذایی یا INDD روز پذیرش شکل طبیعی بدن از جمله چربی است، در این روز با ترویج سبک زندگی سالم، ترویج و آگاه سازی مردم از خطرات بالقوه رژیم غدایی در سراسر جهان گرامی داشته می شود. این جشن برای نخستین بار در سال 1992 در کشور انگلستان برگزار شد و پس از آن در سراسر جهان هر ساله روز جهانی رژیم غذایی را جشن می گیرند.

کد طرح: ۲۵۰۰۶۲

رنگ: کرم

تعداد استفاده: ۴

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل