روز جهانی قطار

روز جهانی قطار

وسلیه ای که هزاران مایل در سراسر جهان حرکت میکند، کالا و مسافر را جابجا می کند و برمیگردد به همان نقطه مبدا، این ماشین فوق العاده یک مزیت برای زندگی امروز آدمهاست و در روز 26 اردیبهشت هر سال در سراسر جهان برای آموزش و توسعه این وسیله فوق العاده مراسم هایی برگزار می شود

کد طرح: ۲۴۹۹۰۰

رنگ: زرد

تعداد استفاده: ۴

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل