تصویر تبریک کریسمس 2016

تصویر تبریک کریسمس 2016

تصویر آماده تبریک کریسمس 2016 برای شبکه های اجتماعی

کد طرح: ۲۳۵۴۴۵

رنگ: آبی

تعداد استفاده: ۲۳

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل