روز جهانی رادیو

روز جهانی رادیو

تصویر شبکه اجتماعی روز جهانی رادیو

کد طرح: ۱۹۰۲۴۱

رنگ: قرمز

تعداد استفاده: ۹

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل