روز جهانی قلب

روز جهانی قلب

فرقی ندارد شاعر باشید و قلب را مرکز عواطف و احساسات بدانید، یا پزشک باشید و به آن به چشم تلمبه‌ای گوشتی بدون احساس ‌بنگرید، آنچه در نگاه همه مشترک است زندگی است. آخرین یکشنبه ماه سپتامبر هر ساله "روز جهانی قلب" نام دارد که از سال 1378 مراسم روز جهانی قلب در کشور ما نیز هر ساله برگزار می‌شود.

کد طرح: ۱۲۶۱۸۰

رنگ: سفید

تعداد استفاده: ۱

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۱۰۰۰ در ۱۰۰۰ پیکسل