روز ملی گل و گیاه

روز ملی گل و گیاه

حضور گل و گیاه در فضای مسکونی بستر بسیار مناسبی برای آرامش روح و روان انسان ایجاد می کند و همه روان شناسان به تاثیر روانی گل بر انسان تاکید کرده اند. از این رو 25 خرداد ماه ، روز ملی «گل» در كشور نامگذاری شده است.

کد طرح: ۱۲۰۸۰۶

رنگ: سبز

تعداد استفاده: ۷

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل

منتخب
روز ملی گل و گیاه