تصویر تبریک روز کریسمس

تصویر تبریک روز کریسمس

تصویر آماده برای تبریک روز کریسمس

کد طرح: ۱۱۳۷۳۳

رنگ: مشکی

تعداد استفاده: ۱۷

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل