روزملی کارآفرینی

روزملی کارآفرینی

وزارت کار وامور اجتماعی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سوم اردیبهشت را هر سال با توجه جدی و ساختاری به مقوله کار آفرینی به عنوان روز ملی کار آفرین نامگذاری کرد.

کد طرح: ۱۰۲۴۹۶

رنگ: سبز

تعداد استفاده: ۸

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل