روز جهانی پست

روز جهانی پست

اتحادیه جهانی پست نخستین انجمن در جهت همکاری بین کارکنان بخش پست و از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است. که از سال 1969 روز 9 اکتبر را به عنوان روز جهانی پست تعیین کرده است.

کد طرح: ۰۶۱۸۵۵

رنگ: آبی

تعداد استفاده: ۱۰

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۱۰۰۰ در ۱۰۰۰ پیکسل