روز مبارزه با سلاح شیمیایی و میکروبی

روز مبارزه با سلاح شیمیایی و میکروبی

8 تیر ماه سالروز بمباران شیمیائی سردشت روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی نام دارد.

کد طرح: ۰۴۲۰۸۸

رنگ: مشکی

تعداد استفاده: ۷

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل