روز جهانی دوچرخه

روز جهانی دوچرخه

روز جهانی دوچرخه بیشتر با عنوان روز سفر با دوچرخه نامیده میشود روزی است که در سراسر دنیا مردم در طول روز سعی میکنند از دوچرخه استفاده کنند و یا اینکه سفری با دوچرخه داشته باشند.

کد طرح: ۰۳۷۰۹۰

رنگ: سبز و آبی

تعداد استفاده: ۷

نوع خروجی: JPEG

سایز: ۷۰۰ در ۷۰۰ پیکسل