حریم خصوصی

در این صفحه می توانید سیاست های حریم خصوصی رونگار را ببینید

ما به خوبی میدانیم که حریم خصوصی برای کاربران فضای مجازی تا چه اندازه مهم میباشد و ما سعی میکنیم روشن و واضح در رابطه با اطلاعات و داده ها به شما توضیح دهیم.
ما چه اطلاعاتی را از شما جمع آوری میکنیم؟ در وبسایت رونگار با توجه به اینکه در بیشتر سرویس های شبکه اجتماعی بصورت API خود سرویس دهنده میباشد ما به هیچگونه اطلاعت اکانت شما بدون اجازه و تایید خود شما دسترسی نخواهیم داشت. و تنها شما به ما اجازه ارسال از طریق وبسرویس را صادر میکنید .
ما چه اطلاعاتی از شما را بررسی میکنیم؟ تنها بررسی ما در رابطه با محتوایی است که از طریق رونگار منتشر میشود و با توجه به قوانین کشور تنها سعی در جلوگیری از محتوای نامتعارف و خلاف قوانین حاکم را داریم. و هیچگونه داده ای دیگر از شبکه های اجتماعی شما را دسترسی نخواهیم داشت.
برای حفاظت از اطلاعات شما چه اقداماتی را انجام میدهیم؟ ما به هیچگونه از اطلاعات اکانت های شما دسترسی نداریم و کلیه اطلاعات بصورت رمزنگاری شده میباشد. که از بابت تامین امنیت اطلاعات و داده ها بصورت کامل بررسی و مراقبت خواهد شد.