رویداد های تیر ماه
 • ۰۱ تیرروز اصناف
 • ۰۱ تیرجشن آغاز تابستان
 • ۰۳ تیرروز جهانی فرشته ها
 • ۰۵ تیرروز جهانی مبارزه با مواد مخدر
 • ۰۵ تیرعید سعید فطر
 • ۰۷ تیرروز قوه قضاییه
 • ۰۸ تیرروز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی
 • ۰۹ تیرروز جهانی سوشیال مدیا
 • ۱۰ تیرروز صنعت و معدن
 • ۱۰ تیرروز جهانی جوک
 • ۱۱ تیرروز جهانی شیءِ ناشناسِ پرنده ( UFO )
 • ۱۲ تیرروز جهانی بدون کیسه پلاستیکی
 • ۱۳ تیرروز جهانی تعاونی ها
 • ۱۴ تیرروز قلم
 • ۱۵ تیرجشن خام خواری
 • ۱۵ تیرروز جهانی بوسیدن
 • ۱۵ تیرروز جهانی شکلات
 • ۲۰ تیرروز جهانی جمعيت
 • ۲۵ تیرروز بهزیستی و تامین اجتماعی
 • ۲۵ تیرروز جهانی مارها
 • ۲۶ تیرروز جهانی اموجی ها
 • ۲۹ تیرشهادت امام جعفر صادق علیه السلام
 • ۲۹ تیرروز جهانی پریدن
 • ۲۹ تیرروز جهانی شطرنج