پکیج رایگان
۱۵ روز رایگان
عضو شوید
اتصال برخی از شبکه های اجتماعی
استفاده از طرح ها و تصاویر آماده
امکان مدیریت و انتشار آنی و زماندار
امکان تعیین لوگو و تم سازمانی
پیشنهاد ویژه
پکیج پایه
۴۰ هزار تومان / ۳۰ روز
خرید کنید
اتصال شبکه های اجتماعی مطرح
استفاده از طرح ها و تصاویر آماده
امکان مدیریت و انتشار آنی و زماندار
امکان تعیین لوگو و تم سازمانی
پکیج پیشرفته
۹۰ هزار تومان / ۳۰ روز
خرید کنید
اتصال همه شبکه های اجتماعی
استفاده از طرح ها و تصاویر آماده
امکان مدیریت و انتشار آنی و زماندار
آنالیز محتوای منتشر شده در شبکه های اجتماعی (بزودی)
امکان اتصال چندین اکانت به هر شبکه اجتماعی (بزودی)
امکان مدیریت توسط چندین نفر (بزودی)